545 Podręczników / 9519 rozwiązanych / 46063 Wprowadzone zadania


Zeszyt ćwiczeń. Puls Ziemi Geografia
Klasa 2
136 Zadań127 Rozwiązanych
+10pkt KLIKNIJ! Dodaj swoje rozwiązanie.
Inne zadania
Polecane rozwiazania:
2
odtwarzany
Inne rozwiazania wg głosów:
2
odtwarzany

Rozwiązanie zadania

 Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego - literę F.

a) Liczba ludności Afryki od połowy XX w. do 2007 r. zwiększyła się o 700 mln.  P
b) Jedną z najważniejszych przyczyn niskiego poziomu rozwoju gospodarczego państw afrykańskich jest kolonializm. F
c) Afrykanie stanowią niemal 1/4 mieszkańców Ziemi. F
d) Zjawisko eksplozji demograficznej występuje obecnie we wszystkich krajach Afryki. P


Komentarze do filmu