Przeglądaj rozwiązania

Zeszyt ćwiczeń. Puls Ziemi Geografia


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 Wpisz we właściwe miejsca tabeli poniższe nazwy sfer klimatycznych, typów roślinności oraz gleb.

Strefa klimatyczna----Roślinność----Gleby
podzwrotnikowa----makia----gleby cynamonowe
zwrotnikowa----pustynia----gleby pustynne
równikowa----wilgotny las----gleby czerwonożółte


Rozwiązane przez: Szymon L.