Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 2.Podręcznik. Gimnazjum


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 

zad.12 str.45 Matematyka z plusem 2 gim.

Zapisz w prostszej postaci:

 

3√5  / 15                      ,,  / ''   TO KTESKA UŁAMKOWA

 

27∛9 / 9                       ,, / '' TO KRESKA UŁAMKOWA

 

4∛7 / ∛7 + 3                 ,, / '' TO KRESKA UŁAMKOWA


3√5/15=⅕√5

27∛9/9=3∛9

4∛7/∛7+3=4+3=7 bo

z zapisu wynika .że w mianowniku jest tylko ∛7Rozwiązane przez: Krzysztof M.