Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń liczby naturalne kl IV


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
 • czterdzieści pięć tysięcy dwieście - 45 200
 • trzydzieści pięć tysięcy dwa - 35 002
 • dwieście tysięcy trzydzieści pięć - 200 035
 • osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć - 8 789
 • trzysta dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem - 302 837
 • osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa - 837 322
 • pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięć - 539 009
 • sto tysięcy sto jeden - 100 101
 • 23 107 - dwadzieścia trzy tysiące sto jeden
 • 601 500 - sześćset jeden tysięcy pięćset
 • trzydzieści trzy miliony sto tysięcy czterdzieści pięć - 33 100 045
 • jeden milion dwieście tysięcy dwadzieścia - 1 200 020
 • dwieście dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dwa - 202 220 202
 • czterysta cztery miliony czterysta trzy - 404 000 403
 • 2 000 409 - dwa miliony czterysta dziewięć
 • 60 090 000 - sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt tysięcy
 • 702 000 406 - siedemset dwa miliony czterysta sześć


Rozwiązane przez: Anka U.