Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 1. Zbiór zadań. Gimnazjum


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Aby rozwiązać to zadanie należy pamiętać o zasadach działań na liczbach ujemnych i liczbach dodatnich oraz o kolejności wykonywania działań:
1.działania w nawiasach
2.potęgi i pierwiastki
3.mnożenie i dzielenie
4.dodawanie i odejmowanie


Rozwiązane przez: Maciej K.