Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 1. Podręcznik. Gimnazjum


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Wszystkich pkt do zdobycia było: 10 razy 4pkt i 8 razy 5pkt, czyli 40pkt za zadania po 4pkt i 40 pkt za zadania po 5 pkt, co daje łączną sumę 80 pkt.
Razem Marta zdobyła 67,5 pkt, z czego maksymalną ilość za zadania za 4 pkt. Możemy z tego policzyć, że za zadania za 5 pkt zdobyła 27,5 pkt.
Jeśli przez x oznaczymy ilość poprawnych rozwiązań zadań za 5 pkt powstaje równanie opisujące ilość zdobytych punktów prez Martę za zadania za 5 pkt (8-x oznacza liczbę źle rozwiązanych zadań, bo łącznie było 8 zadań za 5 pkt, a Marta zrobiła x poprawnie):
5x- 5/4(8-x)=27,5 
5x - 10 + 5/4x = 27,5
25/4x = 37,5
x = 6
Odp. Marta zrobiła 10 zadań za 4pkt oraz 6 zadań za 5 pkt poprawnie, czyli razem zrobiła 16 zadań prawidłowo.

Rozwiązane przez: Ernest P.

Pozostałe rozwiązania
 Family Guy

Rozwiązane przez: Ernest P.