Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 1. Podręcznik. Gimnazjum


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
a) 0<a/20<1/4

0=0/20

1/4=5/20

Należy znaleźć liczby które mają wartość między 0 a 5, czyli są to 1,2 i 3. I to właśnie te cyfry możemy wstawić w miejsce litery a.

0<b/15<1/2

0=0/15 ; 1/2=7,5/15

b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1/2<c/21<1

1/2=10,5/21 ; 1=21/21

c: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

1>d/30>1 i 1/2

1=30/30 ; 1 i 1/2=1 i 15/30=45/30

d: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

b) 1/7<x<2/7

1/7=2/14 ; 2/7=4/14

x: np.3/14

3/4<y<7/8

3/4=6/8=12/16

7/8=14/16

y: np. 15/16

1/3<z<1/2

1/3=4/12

1/2=6/12

z: np. 5/12

2/3<w<3/4

2/3=8/12=16/24

3/4=9/12=18/24

w: np 17/24

 Rozwiązane przez: Ernest P.