Przeglądaj rozwiązania

Matematyka 1. Podręcznik. Gimnazjum


Rozwiązanie

Strona
Zadanie
Wymienione liczby z zadania to: -1; 0; 10=1000; 2,7=27/10 ; -0,25=-25/100=-1/4 ; -22=-4 ; (-2) 2=4 ; - 2 3=-8 ; 3/4 ; -1/3 ; -18/6=-3

a) wybieramy jedynie liczby naturalne czyli: 0 oraz 4 co odpowiada w zadaniu wyrazeniu  (-2) 2 oraz   1000=10  

b) całkowite: -1; 0 ;  -4=-22  ;  4=(-2)  2;   -8=- 2 3;    -3=-18/6 oraz   1000=10  

c)wymierne nieujemne:   1000=10  ; 2,7 ;   4=(-2)  2;  3/4

d)całkowite mniejsze od -1 :  -4=-22;  -8=- 2 3;  -3=-18/6

e)wymierne większe od - 1:  1000=10  ; 2,7 ;   4=(-2)  2;  3/4 ;    0 ;     -1/3 ; -0,25  Rozwiązane przez: Ernest P.

Pozostałe rozwiązania
 

Rozwiązane przez: Ernest P.
 

Rozwiązane przez: Ernest P.